หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
 
คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
1.ครั้งที่ 1/2558
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
 
1.ครั้งที่ 1/2558
2.ครั้งที่ 2/2558
3.ครั้งที่ 3/2558
4.ครั้งที่ 4/2558
5.ครั้งที่ 5/2558
6.ครั้งที่ 6/2558
7.คร้งที่ 7/2558
8.ครั้งที่ 8/2558
 
 
 
หมายเหตุ ติดต่อนำประกาศขึ้นเว็บได้ที่ E-mail : taomaxmin@hotmail.com ,โทรศัพท์ 086-1334690
ประกาศที่จะนำขึ้นประกอบด้วยประกาศที่ Scan พิมพ์หัวเรื่องของประกาศดังตัวอย่างข้างต้น
คำสั่งที่จะนำขึ้นประกอบด้วย
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th