หน้าหลัก | เกี่ยวกับ กิจการ | พัฒนาวินัยนักศึกษา | กิจกรรมนักศึกษา | บริการวิชาแก่สังคม | กิจการพิเศษ | ทุนและสวัสดิการนักศึกษา | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กีฬาและนันทนาการ |เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ |
 
 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สื่อ - ศิลป์ ดิน น้ำ ป่า ตอน แม่น้ำโขง - สายน้ำแห่งชีวิต ปี 2
 
  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผ้าทอในว...
  เชิญร่วมสัมมนา The 10th International Joint Confer...
  ร่วมฟังโครงการสัมมนาท้องถิ่นและชุมชนใต้ขอบฟ้าอุษาค...
รางวัลภาพยนตร์สั้น จากกระทรวงวัฒนธรรม
 
  รางวัลพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชส...
  รางวัล True Vision - BBC World News Future Journal...
  มมส รับมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาจาก ธนาคารกรุงศร...
ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา พระธาตุนาดูน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556
 
  วิทยาลัยการอาชีพท่าตู จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน สำนักค...
  ผู้บริหาร มมส นำนิสิตกัมพูชาเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนร...
  นิสิต มมส เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศ...
กำลังปรับปรุงข้อมูล
 
  กำลังปรับปรุงข้อมูล
  กำลังปรับปรุงข้อมูล
   กำลังปรับปรุงข้อมูล”
  1. ข่าวล่าสุด
  2. กิจการนนักศึกษา
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ อาคาร A จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ด้วยโครงการต้อนรับเปิดเทอมใหม่กับสำนักวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2556  (อ่าน 412) 
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ สื่อ - ศิลป์ ดิน น้ำ ป่า ตอน แม่น้ำโขง - สายน้ำแห่งชีวิต ปี 2  (อ่าน 80)
เปิดรับเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2556  (อ่าน 259)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรพระพิฆเนศวร รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 299)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรพระพิฆเนศวร รอบที่ 2  (อ่าน 176)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย-ไท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า   (อ่าน 41)
เชิญร่วมสัมมนาการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 10 (JCSSE 2013)  (อ่าน 34)
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพครั้งที่ 7-8   (อ่าน 232)
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคพื้นฐานการใช้งานเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer และ เครื่อง High performance liquid chromatography (HPLC)   (อ่าน 117)
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 6 - 8  (อ่าน 463)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14-2556 ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ  (อ่าน 72) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3-2556 ตำแหน่งอาจารย์  (อ่าน 84) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  (อ่าน 64) 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอนและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 362)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงาน จำนวนหลายอัตรา  (อ่าน 702)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว ศิลปศาสตร์  
 
เกี่ยวกับ ศศ
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนักศึกษา
วิชาการ
สโมสรนักศึกษา/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบกิจกรรมนักศึกษา
ระบบติดตามและวัดผลโครงการ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนักศึกษา
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
LA Arts Channel
รอบรั้วศิลป์ ศาสตร์
สารศิษย์เก่าศิลปศาสตร์
วิเทศสัมพันธ์

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
กลุ่มงานด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา ถนนสายเอเชีย-นครสวรรค์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
E-mail : saearts2012@gmail.com โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2556
ผู้ชมทั้งหมด   4,606  คน
ผู้ชมออนไลน์   21  คน